Με μειωμένη κρατική επιχορήγηση και υστέρηση εσόδων ο προϋπολογισμός 2016 του Δήμου Κηφισιάς!……του Γιώργου Κανελλόπουλου.

0
163

Υπό τη «δαμόκλειο σπάθη» των περικοπών σε κρατική επιχορήγηση και με υστέρηση εσόδων κατά το τρέχον έτος, που καθορίζουν και την οικονομική πορεία για το 2016, παρόλα αυτά με προβλεπόμενα αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα, ο νέος προϋπολογισμός του Δήμου Κηφισιάς των 96,7 εκατ. ευρώ, εκ προοιμίου υπολείπεται του φιλόδοξου μεγέθους του.

Και αυτό διότι το 25% τουλάχιστον του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού για το 2016 αφορά σε προβλέψεις μη είσπραξης οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (εισπρακτέα υπόλοιπα βεβαιωμένων ΠΟΕ), ύψους 24,7 εκατ. ευρώ, που πλέον κάθε δήμος υποχρεούται να εγγράφει στις δαπάνες του νέου έτους.

Ο πρώτος ουσιαστικά προϋπολογισμός που κατάρτισε η νέα διοίκηση του Γιώργου Θωμάκου, στηρίζεται σύμφωνα με τον δήμαρχο Κηφισιάς «στο φιλολαϊκό χαρακτήρα του, τη διασφάλιση λειτουργίας όλων των κοινωνικών δομών και των απαραίτητων έργων με πρωταρχικούς στόχους το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου και την Παιδεία». 

Δεκαπέντε μήνες μετά την ανάληψη του Δήμου, ο κ. Θωμάκος έκανε λόγο για «μαύρα σύννεφα» που συγκεντρώνονται πάνω από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σχετικά με τη μη απόδοση θεσμοθετημένων πόρων από το κράτος, ενημερώνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο, σε «γραμμή» ΚΕΔΕ, ενόψει του έκτακτου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης για τα οικονομικά των Δήμων.

Ο δήμαρχος Κηφισιάς αναφέρθηκε στο αντικειμενικό γεγονός της αδυναμίας πολλών δήμων της χώρας να καταρτίσουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, κάτι, που όπως είπε ο ίδιος «δεν αφορά στο ελάχιστο τον Δήμο μας, που και διαθέσιμα έχει και τάξη έχει», αποδίδοντας τα εύσημα στις Οικονομικές Υπηρεσίες και το επίπεδό τους «που δεν συγκρίνεται παρά με μετρημένους στο χέρι δήμους».

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κηφισιάς αλλά και το τεχνικό πρόγραμμα για το 2015, που συζητήθηκαν σε δυο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, Παναγιώτη Κανακάκη, Γιώργου Σκορδίλη (ψήφισε «παρών»), Γιάννη Τσαγκάρη και της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, Νίκου Σφαντού.

Βάσει των οικονομικών καταστάσεων και των αποδόσεων του 2015, αλλά και των προηγούμενων ετών, ο προϋπολογισμός του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς υλοποιείται εν μέρει.

Στα πρότυπα της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της περικοπής λειτουργικών δαπανών, αλλά και κρατικών πόρων, τα προϋπολογιζόμενα για το 2016 φτάνουν τα 96.706.822 ευρώ.

Οι πραγματικές προβλέψεις υλοποίησης, πάντως, δεν ξεπερνούν το «φράγμα» των 65 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα αποτελούν επισφάλειες και προβλέψεις μη είσπραξης. Την ίδια στιγμή, και τα προϋπολογιζόμενα τακτικά έσοδα, ενδέχεται να αποκλίνουν από τυχόν νέες περικοπές σε κρατικές επιχορηγήσεις προς τους δήμους, αλλά και λόγω της αβεβαιότητας ως προς την είσπραξη του συνόλου των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων (μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ), που διογκώνουν χρόνο με το χρόνο τις οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών. Κάτι που θα σημάνει, φυσικά, και την αντίστοιχη καθοδική πορεία των δαπανών.

Τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού

Όπως σημείωσε η προϊσταμένη της διεύθυνσης Οικονομικών, Μαρία Δαλιέτου, «ο Δήμος Κηφισιάς μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και να εμφανίζει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, διότι δεν έχει πολλές απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους και υψηλό δανεισμό». Από την πλευρά του ο δήμαρχος Κηφισιάς χαρακτήρισε ως «επίτευγμα υπό αυτές τις συνθήκες την πρόβλεψη για είσπραξη 43 εκατ. ευρώ μέχρι 31/12/2015».

Σύμφωνα με τα βασικά μεγέθη, ως προς το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού για το 2016:

-Τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη που μπαίνουν ως πρόβλεψη μη είσπραξης ανέρχονται σε 24.654.303 ευρώ, σε σύνολο προϋπολογιζόμενων εισπράξεων και εσόδων από ΠΟΕ, ύψους 25.766.427 ευρώ. Κάτι παραπάνω από 1 εκατ. ευρώ προσδοκούν οι Οικονομικές Υπηρεσίες ότι μπορούν να εισπράξουν από αυτήν την κατηγορία των οφειλομένων προς τον Δήμο.

-Εγγράφονται περίπου 8 εκατ. ευρώ έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) και 18,5 εκατ. ευρώ από επιχορηγήσεις για επενδύσεις.

Εκτιμάται ότι με το κλείσιμο του 2015, ο Δήμος Κηφισιάς θα έχει απώλεια περίπου 1 εκατ. ευρώ από ΚΑΠ (έσοδα από εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού, άρθρ. 27 ν. 3756/2009).

-Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (τέλη καθαριότητας, φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης) προϋπολογίζονται σε 14.920.210 ευρώ (14,7 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν μέχρι 31/12/2015), ενώ από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών σε περίπου 5,3 εκατ. ευρώ.

-Σχετικά με τη ρύθμιση των 100 δόσεων, 496 άτομα εντάχθηκαν, εκ των οποίων μόνο 42 εξακολουθούν να πληρώνουν με συνέπεια, με αποτέλεσμα στα ταμεία του Δήμου να έχουν μπει μέχρι στιγμής 384.885 ευρώ και απομένουν να εισπραχθούν άλλα 4 εκατ. ευρώ περίπου.

Εντός του 2015 βεβαιώθηκαν από τις Οικονομικές Υπηρεσίες χρηματικοί κατάλογοι ύψους 9,4 εκατ. ευρώ περίπου, σχεδόν τα διπλάσια από τα 5 εκατ. ευρώ περίπου που βεβαιώθηκαν το 2014, οφειλόμενα προς τον Δήμο, για τα οποία ακολουθείται αυτεπάγγελτα η διαδικασία αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

-Συνολικά τα τακτικά έσοδα για το 2016 προϋπολογίζονται σε 30,7 εκατ. ευρώ, τα έκτακτα έσοδα σε 19,9 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου σε 6,8 εκατ. ευρώ και το χρηματικό υπόλοιπο σε 8,3 εκατ. ευρώ. Για το 2015, ωστόσο, τα πραγματικά έσοδα στα ταμεία του Δήμου Κηφισιάς εκτιμάται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες ότι θα ανέλθουν σε περίπου 43 εκατ. ευρώ και τα έξοδα σε 37,5 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας ένα χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ύψους 5,5 εκατ. ευρώ.

Ως προς το σκέλος των δαπανών προϋπολογίζονται:

-Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση για πληρωμή δανείων) που θα επιβαρύνουν το 2016 τον ενιαίο Δήμο ανέρχονται σε 796.387 (2,04% επί των λειτουργικών δαπανών).

-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, ύψους 17,2 εκατ. ευρώ, αμοιβές αιρετών και τρίτων 932.146 ευρώ, οι παροχές τρίτων σε 4,8 εκατ. ευρώ, οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων σε 2 εκατ. ευρώ περίπου και οι παραχωρήσεις – παροχές – επιδοτήσεις – δωρεές σε 6,3 εκατ. ευρώ.

-Οι πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών προϋπολογίζονται σε 3,3 εκατ. ευρώ, οι λοιπές αποδόσεις σε 6,8 εκατ. ευρώ, ενώ 24,7 εκατ. ευρώ περίπου εγγράφονται, όπως προαναφέρθηκε ως προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους.

-Σε επίπεδο επενδύσεων συνολικού ύψους 28,8 εκατ. ευρώ, εγγράφονται έργα 24 εκατ. ευρώ, μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ύψους 2,8 εκατ. ευρώ και 1,9 εκατ. ευρώ για αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.

-Οι επιχορηγήσεις στα τέσσερα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς για το 2016 έχουν ως εξής: Ανθοκομική 505.000 ευρώ, Κοινωνική Μέριμνα 610.000 ευρώ, «Δημήτριος Βικέλας» 1,5 εκατ. ευρώ και Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της Μικρασιατικής Ερυθραίας 140.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών προϋπολογίζεται σε 238.000 ευρώ περίπου, η επισκευή & συντήρηση σχολείων από επιχορήγηση ΣΑΤΑ-ΚΑΠ σε 65.600 ευρώ και η επιχορήγηση σχολικών επιτροπών από το 25% του Φ.Η.Χ. σε μόλις 15.000 ευρώ.

Οι προτεραιότητες για το 2016

Ο δήμαρχος Γιώργος Θωμάκος αναφέρθηκε εκτενώς, διαβάζοντας και συγκεκριμένα αποσπάσματα, στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης των δημοτικών προϋπολογισμών, υπογραμμίζοντας τις ευθύνες αιρετών και προϊσταμένων και ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς έγινε δεκτό χωρίς παρατηρήσεις από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Ωστόσο, ως προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου έθεσε τον επιπλέον περιορισμό λειτουργικών δαπανών με στόχο να ενισχυθούν δαπάνες για έργα και κοινωνική πολιτική.

Σε αυτό το πλαίσιο εξήγγειλε περικοπές κατά 10% σε δαπάνες για υπερωρίες προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες, αλλά και 10% σε δαπάνες επιχορήγησης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα «φιλόδοξο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενων έργων που εντάσσεται στον προϋπολογισμό», αναφερόμενος σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία συμμετέχει ή και διεκδικεί να συμμετάσχει ο Δήμος Κηφισιάς.

Έθεσε ως τομείς σε προτεραιότητα την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού portal του Δήμου με εφαρμογή αντιμετώπισης προβλημάτων της καθημερινότητας, για την κατάθεση και παρακολούθηση της πορείας των αιτημάτων των πολιτών, την επαναφορά του θεσμού των Συνοικιακών Συμβουλίων στις τρεις Δημοτικές Ενότητες, το δημοψήφισμα για τη διοικητική αυτοτέλεια του Δήμου Νέας Ερυθραίας (υπό τη μορφή ερωτήματος αν επιθυμούν το δημοψήφισμα οι δημότες), αλλά και την ανάδειξη και προβολή του Δήμου ως τουριστικού προορισμού.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα

Ένα τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει δαπάνες ύψους 7.110.180 ευρώ και μελέτες ύψους 678.156 ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου και δαπάνες ύψους 17.147.937 ευρώ από χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, ΓΓΑ, ΟΣΚ Α.Ε.).

Μεταξύ των χρηματοδοτούμενων έργων, ο δήμαρχος Γιώργος Θωμάκος επισήμανε τη συντήρηση και επισκευή οδοστρώματος οδών πρόσβασης στο Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο Κηφισιάς ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ από την Εθνική Οδό (95.917 ευρώ), την αντικατάσταση ελαστικού τάπητα (ταρτάν) του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς (132.799 ευρώ), την αποχέτευση ακαθάρτων στην περιοχή Αδαμών (2.549.044 ευρώ), το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης (901.774 ευρώ).

Ωστόσο, για τα νέα έργα από ίδιους πόρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται συντηρήσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων, επισκευές και συντηρήσεις πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων και έργα σε σχολεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς, υπήρξε μια «δημιουργική ασάφεια» από την πλευρά της διοίκησης, την οποία επισήμαναν αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας.

Μεγάλη κουβέντα έγινε για το συμμετοχικό προϋπολογισμό και τις 43 Συνοικιακές Συνελεύσεις που οργάνωσε η δημοτική αρχή με πρώτο απτό αποτέλεσμα να κατανεμηθούν φέτος 250.000 ευρώ ισόποσα στις τρεις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης, για την εκτέλεση μικρών τεχνικών έργων που πρότειναν οι επιτροπές κατοίκων.

Προτεραιότητες και αντιρρήσεις

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας υπερψήφισαν το τεχνικό πρόγραμμα και το προϋπολογισμό για το 2016, αν και με ηχηρές απουσίες (συγκεκριμένα μόνο οι κ.κ. Βάρσος και Παπαδόπουλος παρέστησαν).

Αυτή είναι η εικόνα της «μείζονος αντιπολίτευσης» κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς για το έτος 2016, του πιο σοβαρού θεσμού για την πορεία του Δήμου!

Ο εισηγητής της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, Γιάννης Τσαγκάρης, από την πλευρά του, έκανε λόγο για «copy paste τεχνικό πρόγραμμα, μειωμένο κατά 6 εκατ. ευρώ από το περσινό με νέα έργα και μελέτες σε ποσοστό 24,6%», αλλά και για κατάθεση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο «με παράτυπο τρόπο, καθώς απαξιώθηκαν τα Τοπικά Συμβούλια».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «δεν υπάρχουν προτεραιότητες, στόχοι και όραμα, αλλά η ίδια φιλοσοφία, όπως και στο παρελθόν, από τη νέα διοίκηση» και ότι «δεν θ’ αλλάξουν πολλά πράγματα».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής της παράταξης Παναγιώτης Κανακάκης μίλησε για «απογοήτευση από τη νέα διοίκηση να ακολουθήσει μια διαφορετική πολιτική» και ζήτησε «έργα με ονοματεπώνυμο ώστε να μπορούμε να κριθούμε όλοι».

Από τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Σφαντός καταψήφισε επίσης τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό, εστιάζοντας κυρίως «στα μειωμένα τεχνικά έργα και στην απουσία αντιπλημμυρικών και μελετών στατικής επάρκειας σχολικών και δημοτικών κτιρίων».

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here