Νέο διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Κηφισιάς για τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης!

0
142

Ο Δήμος Κηφισιάς προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση της έμμισθης θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Πρόκειται για έναν θεσμό διαμεσολαβητικής, έξω-δικαστικής επίλυσης των προβλημάτων μεταξύ δημοτών και δημοτικών υπηρεσιών.

Η διαδικασία επιλογής του προσώπου θα γίνει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 09/09/2015 και ώρα 19:30. Ενδεχόμενη επαναληπτική ψηφοφορία δύναται να μετατεθεί σε άλλη ημερομηνία.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση, που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, Διονύσου και Μυρσίνης, τηλ: 213 2007274, 275, 276. 

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής Αρχής.

Οι αρμοδιότητές του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι:

– Η υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και η διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,

– Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ΄ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει υπόψη του τις ανωτέρω διατάξεις σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης αυτής καθώς και τα κωλύματα – ασυμβίβαστα όπως αναφέρονται και ισχύουν, υποβάλλει τη δήλωση υποψηφιότητας κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. συνοδευόμενη από:

(α) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας), 

(β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα του άρ.14 του Ν.3852/2010 και 

(γ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, θεωρεί κατά την κρίση του απαραίτητο στη διαδικασία επιλογής του.

Δύναται επίσης να γνωστοποιήσει την υποψηφιότητά του οποτεδήποτε, από αναρτήσεως της παρούσης, στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η γνωστοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποβολή της προαναφερόμενης δήλωσης στο Προεδρείο του Συμβουλίου κατά την έναρξη της Διαδικασίας Επιλογής.

Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος μας ύστερα από την άκαρπη διαδικασία πλήρωσης της θέσης αυτής (κατά τις Συνεδριάσεις στις 18-2-2015 και 25-2-2015 προχωρά στην επανάληψη της διαδικασίας, μετά και από απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here