Οικονομικός Απολογισμός του Δήμου Κηφισιάς για το οικονομικό έτος 2013!

0
351

Συμφώνησαν διοίκηση και μείζονα μειοψηφία και υπερψήφισαν τον ταμειακό απολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Κηφισιάς για το οικονομικό έτος 2013.

Παρόλα αυτά, στη «ωραιοποιημένη» εικόνα για τα οικονομικά του Δήμου, μεσούσης, μάλιστα, της οικονομικής κρίσης, που παρουσίασε η διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2014, διαφώνησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας, Παναγιώτης Κανακάκης, Γιώργος Σκορδίλης, Γιάννης Τσαγκάρης από τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και Ιωάννης Καπάτσος από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ, ψηφίζοντας «παρών».

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν από τον οικονομικό σύμβουλο του Δήμου, Στέλιο Καραγιλάνη και τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου, Μαρία Μάρκου και Πέτρο Φράγκο Πέτρο, έχουν συνυπογραφεί από τον πρώην δήμαρχο Κηφισιάς Νίκο Χιωτάκη, την διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Μαρία Δαλιέτου και την προϊσταμένη τμήματος προϋπολογισμού/λογιστικής παρακολούθησης, Χριστιάνα Παπαθανασάκη.

Σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο, η διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, Μαρία Δαλιέτου, απαντώντας και σε ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων, ο Δήμος Κηφισιάς παρουσίασε μια «ικανοποιητική» οικονομική πορεία το προηγούμενο έτος, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο κινήθηκε.

Όπως τόνισε, μάλιστα, η ίδια, σχετικά με τη νομιμότητα των δαπανών του Δήμου Κηφισιάς, σε σύνολο 4.000 τερματικών ενταλμάτων (47 εκατ. ευρώ που πλήρωσε ο Δήμος στη χρήση του 2013), 800 χρηματικά εντάλματα ελέχθησαν από την υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εστάλη πράξη μη νομιμότητας μόνο για 5 χρηματικές εντολές.

Αυτά τα χρηματικά εντάλματα επανυποβλήθηκαν και εστάλησαν πίσω θεωρημένα από τον επίτροπο. «Για τις υπηρεσίες και τη διοίκηση του Δήμου θεωρώ ότι ήταν κάτι πολύ καλό, αφού τηρήθηκε η νομιμότητα», εκτίμησε η κ. Δαλιέτου και αποκάλυψε πως πριν από λίγες μέρες ο Δήμος Κηφισιάς ελέγχθηκε και από τη γενική διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους και παραδόθηκε η έκθεση ελέγχου με καλά αποτελέσματα, σχετικά με τη λειτουργία και τους κανόνες νομιμότητας που τηρεί ο Δήμος σε όλες τις ενέργειές του μέσω των υπηρεσιών του.

Οι σημαντικότερες επισημάνσεις για την πορεία εσόδων – εξόδων του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 2013, είναι οι εξής:

-Οι υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν μέσω της επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του υπουργείου Οικονομικών ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ, ενώ από ίδιους πόρους του Δήμου εξοφλήθηκαν υποχρεώσεις ύψους 6 εκατ. ευρώ περίπου.

Ενώ στις 31/12/2012 εμφανίζονταν υποχρεώσεις συνολικού ύψους 11,8 εκατ. ευρώ, στις 31/12/2013 αυτές ανέρχονταν σε 2,07 εκατ. ευρώ. σε ένα χρόνο διανύθηκε μια πολύ μεγάλη απόσταση, όπου ο Δήμος πλήρωσε όλες τις απλήρωτες υποχρεώσεις που έρχονταν συσσωρευμένα από τους τρεις πρώην Δήμους την περίοδο 2009 – 2012, μπόρεσε να ελέγξει το χρέος του και να μη συσσωρεύσει νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Στις 31/8/2014 το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων διαμορφώθηκε στα 1,7 εκατ. ευρώ, το δε ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε 328.000 ευρώ.

Από τη συνολική επιχορήγηση του υπουργείου των 5,528 εκατ. ευρώ, δεν απορροφήθηκε όλο το ποσό, γιατί μεγάλο μέρος καλύφθηκε από πόρους τους Δήμου. Επίσης, μέσω επιχορήγησης (722.652 ευρώ) του υπουργείου Εσωτερικών, εξοφλήθηκαν όλες οι υποχρεώσεις του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ, που βρίσκονταν σε ρύθμιση.

-Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν σε ήταν 19,1 εκατ. ευρώ (το 39,82% των συνολικών εσόδων του Δήμου). Τα εισπρακτέα υπόλοιπα που επαναεπιβεβαιώνονται από χρήση σε χρήση διαμορφώθηκαν σε 856.271 ευρώ, ενώ υπήρξε η μεγαλύτερη εισπραξιμότητα σε εισπρακτέα υπόλοιπα (αύξηση 2,3%), μέσω της λήψης μέτρων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (αναγκαστικά και διοικητικά μέτρα είσπραξης), από κάθε άλλη χρονιά.

-Τα ίδια έσοδα του Δήμου ανήλθαν σε 32,1 εκατ. ευρώ (το 67% των συνολικών εσόδων του Δήμου. Αυτό το ποσοστό προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου (τέλη, δικαιώματα, εισφορές). Τα ίδια τακτικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 28,6 εκατ. ευρώ, τα συνολικά έσοδα σε 47,9 εκατ. ευρώ, το σύνολο των έκτακτων εσόδων σε 9,2 εκατ. ευρώ και το σύνολο των επιχορηγήσεων σε 15,826 εκατ. ευρώ (επενδυτικές δαπάνες και επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ).

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τα ανείσπρακτα τέλη από τη ΔΕΗ διαμορφώνονται 2,5 εκατ. ευρώ περίπου, κάτι που καταδεικνύει και την αντικειμενική αδυναμία πολλών πολιτών να αντεπεξέλθουν στην πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος.

-Τα συνολικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 47,2 εκατ. ευρώ και το χρηματικό υπόλοιπο σε 840.000 ευρώ. Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας ανήλθε σε 17 εκατ. ευρώ (περίπου το 34% των συνολικών εξόδων, από το ποσοστό 50% – 60 % άλλων ετών). Αυτό οφείλεται σε ένα μέρος του προσωπικού που αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης, λόγω μετατάξεων, αλλά και στη διακοπή της μισθοδοσίας από τον Μάιο και μετά σε δημοτικούς αστυνομικούς και σχολικούς φύλακες που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

-Το συνολικό ποσό επενδύσεων ανήλθε σε 5,4 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης, δηλαδή, το μεγάλο κομμάτι των εξόδων ενός δήμου (μισθοδοσία, επιχορηγήσεις, επισκευές, συντηρήσεις), ανήλθε σε 31,387 εκατ. ευρώ. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Δαλιέτου, «με τα δικά μας έσοδα καλύπτουμε το σύνολο των εξόδων χρήσης του Δήμου».

-Τα τοκοχρεολύσια ανήλθαν στο ύψος των 457.428 ευρώ και αυτό διότι ο Δήμος έχει μπει σε ρύθμιση των δανείων του με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με αποτέλεσμα να μειωθούν κατά πολύ οι τοκοχρεολυτικές δόσεις την περίοδο 2013 – 2015, καθώς τη συγκεκριμένη πληρώνονται μόνο οι τόκους. Υπάρχει μια δεκαετής επιμήκυνση των δανείων, ενώ συνολικά είναι πολύ μικρή η επιβάρυνση του Δήμου στην εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων.

-Οι διαφορές από το οικονομικό έτος 2012 στο 2013: Κατά το 2013, το 91% των προϋπολογισθέντων εσόδων κατέστησαν εισπράξιμα. Τα εισπραχθέντα του 2013 σε σχέση με το 2012 εμφανίζουν μείωση της τάξης του 1,36%. Αύξηση 5,55% στις οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Αύξηση της τάξης του 11,01% στα συνολικά έσοδα του Δήμου (43,2 εκατ. ευρώ το 2012 – 47,9 εκατ. ευρώ το 2013).

Μείωση 4,74% στις δαπάνες για αμοιβές και έξοδα προσωπικού, ενώ συνολικά τα λειτουργικά έξοδα χρήσης εμφανίζουν μείωση 2,78%. Μείωση 1,59% σε επενδυτικές δαπάνες (έργα, πάγια, μελέτες). Οι οφειλές ΠΟΕ προς τα συνολικά είναι της τάξης του 12,88% και οι επιχορηγούμενες 9,06%.

-Στις 31/8/2014 το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώθηκε σε 3,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων θα πρέπει να αφαιρεθούν απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, που διαμορφώθηκαν στο ίδιο διάστημα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ του Οικονομικού Συντάκτη της Kifisia Press:

1.Η ρύθμιση των δανείων του Δήμου από την 01/01/2013 δημιουργεί συνολικές υποχρεώσεις της τάξεως των 6,9 εκατ. ευρώ κατά την διάρκεια της επιμήκυνσης.

2.Το οικονομικό αποτέλεσμα του 2013 ύψους 1,6 εκατ. ευρώ είναι κατ’ εκτίμηση «πλασματικό» διότι εάν αφαιρεθούν τα ποσά που ελήφθησαν όπως (1) επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 4,3 εκατ. ευρώ και (2) έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ 0,72 εκατ. ευρώ που καταχωρήθηκαν στα Άλλα Έσοδα εκμετάλλευσης, το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2013 που θα προέκυπτε με ιδίους πόρους θα ήταν ΖΗΜΕΙΑ ύψους 3,36 εκατ. ευρώ!!

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here