Απάντηση της ΑΠΔΠΧ σχετικά με τις αναρτήσεις μέσω facebook φωτογραφιών αυτοκινήτων παρανόμως σταθμευμένων!

0
463

Γνωστοποιήθηκε 26/03/2015 η απάντηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σε ερωτήματα που της υποβάλαμε από την 31 Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μέσω facebook οχημάτων με ευδιάκριτες τις πινακίδες κυκλοφορίας τους.

Ειδικότερα, η ΑΠΔΠΧ ερωτήθηκε τα παρακάτω:

Ερώτημα 1ο: 

Η ενδεχόμενη απεικόνιση οχημάτων με πλήρεις και ευδιάκριτες τις πινακίδες κυκλοφορίας τους σε facebook λογαριασμό χρήστη / διαχειριστή που σχετίζεται ως αιρετός με δήμο της Αττικής θα πρέπει ν' αποφευχθεί και ν 'αξιώνεται είτε από αυτόν είτε από τρίτους πολίτες ή δημότες του εν λόγω δήμου και εισφέροντες φωτογραφικό υλικό που εμφανίζει οχήματα οδηγών παρανομούντων σε σχέση με χρήση δημοσίων χώρων να έχουν πρώτα προβεί σε τεχνικές θόλωσης των πινακίδων κυκλοφορίας των εικονιζόμενων οχημάτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε ολόκληρη είτε μέρος της πινακίδας κυκλοφορίας να μην είναι αναγνώσιμο;

Ερώτημα 2ο:

Η αναπαραγωγή φωτογραφιών οχημάτων με πλήρεις και ευδιάκριτες τις πινακίδες κυκλοφορίας τους σε facebook λογαριασμό χρήστη / διαχειριστή που σχετίζεται ως αιρετός με δήμο της Αττικής μπορεί να έχει νομικές επιπτώσεις (επιβολή κυρώσεων) για τον διαχειριστή του εν λόγω facebook λογαριασμού ή / και για τον εισφέροντα το φωτογραφικό υλικό;

Η απάντηση της ΑΠΔΠΧ είναι η εξής:

Αθήνα 26-03-2015
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6616-1/26-03-2015

Θέμα: Ανάρτηση στο facebook φωτογραφιών αυτοκινήτων παρανόμως σταθμευμένων

Σχετικό: Το υπ’ αρ. πρωτ. Α.Π.Δ.Π.Χ. Γ/ΕΙΣ/6616/31.10.2014 ερώτημά σας

Στην Αρχή διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου Γ/ΕΙΣ/6616/31.10.2014 ερώτημά σας με το οποίο ερωτάτε αν η ανάρτηση στο facebook φωτογραφιών αυτοκινήτου που φέρει πλήρεις και ευδιάκριτες πινακίδες και είναι παρανόμως σταθμευμένο συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ποιος είναι υπεύθυνος για την ενδεχόμενη παράνομη επεξεργασία των δεδομένων (ο διαχειριστής του ιστολογίου ή ο εισφέρων το φωτογραφικό υλικό).

Σε σχέση με το ανωτέρω ερώτημα, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο2 στοιχ. β΄ του ν. 2472/1997, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων.

Ως εκ τούτου, οι πινακίδες αυτοκινήτου που συνδέονται με συγκεκριμένο κάτοχο ή απλώς χρήστη αυτού αποτελούν προσωπικό δεδομένο του κατόχου του ή χρήστη του. Η δημοσιοποίηση των δεδομένων αυτών χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου μπορεί να λάβει χώρα κατ’ εξαίρεση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 παρ. 2 του ν. 2472/1997 (για απλά προσωπικά δεδομένα).

Ως εκ τούτου, η ανάρτηση φωτογραφιών αυτοκινήτων με πλήρεις και ευδιάκριτες τις πινακίδες χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 5 του ν. 2472/1997 είναι παράνομη.

Στην περίπτωση αυτή επισείονται κυρώσεις του ν. 2472/1997 τόσο στον εισφέροντα το υλικό, αν η φωτογράφηση υπόκειται στο πεδίο εφαρμογής του ν.2472/1997 (άρθρο 3 αυτού), όσο και στο διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Ενημερωτικά σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα της Αρχής www.dpa.gr => θεματικές ενότητες => Υπηρεσίες Διαδικτύου => Δημοσίευση δεδομένων σε φόρουμ και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η έδρα του Facebook στην Ευρώπη βρίσκεται στην Ιρλανδία, και αρμόδια για την εξέταση θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (http://dataprotection.ie).

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με εντολή Προέδρου

Το τακτικό μέλος της Αρχής                            Η εισηγήτρια

{jcomments on}

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here